Marell Jurister - VILL DU HA PÅ DIN SIDA

Marell Jurister är ett modernt juristföretag som du vill ha på din sida vid tvister inom fastighetsrätt, entreprenader, familjerätt och affärsjuridik. Vi lämnar också juridisk rådgivning och upprättar alla tänkbara avtal inom dessa rättsområden. För oss är ingen fråga för liten eller för stor, och framför allt inte för dum.

Privatpersoner anlitar oss för att få hjälp med frågor inom fastighetsrätt och familjerätt och företag använder oss som sin "egen" bolagsjurist och får på det sättet kreativ rådgivning inom affärsjuridik och tvistelösning. Vi agerar som ombud vid tvister, både i och utanför domstol. De flesta av våra klienter finns i Örebrotrakten men vi har också klienter i övriga delar av landet då många ärenden kan lösas via telefon eller mail.

Marell Jurister har inkassotillstånd vilket ger oss möjlighet att åta oss inkassouppdrag och detta utgör ett viktigt komplement till vår juridiska verksamhet. Vi använder ofta telefonen i vårt inkassoarbete vilket har visat sig vara framgångsrikt.

Vi anser att en bra jurist, utöver juridiskt kunnande och en professionell hållning till juridiken, måste kunna sätta sig in i just den unika situation som du som klient befinner dig i och våga tänka i nya banor för att hitta alternativa lösningar på ett problem. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med alla våra klienter.