Marell advokatbyrå - VILL DU HA PÅ DIN SIDA

Marell Advokatbyrå är en modern advokatbyrå som du vill ha på din sida vid tvister inom fastighetsrätt, entreprenader, familjerätt och affärsjuridik. Byrån lämnar också juridisk rådgivning och upprättar alla tänkbara avtal inom dessa rättsområden. Ingen fråga är för liten eller för stor, och framför allt inte för dum.

Privatpersoner anlitar byrån för att få hjälp med frågor inom fastighetsrätt och familjerätt och företag använder byrån som sin "egen" bolagsjurist och får på det sättet kreativ rådgivning inom affärsjuridik och tvistelösning. Byrån agerar som ombud vid tvister, både i och utanför domstol. De flesta av klienterna finns i Örebrotrakten men också i övriga delar av landet då många ärenden kan lösas via telefon eller mejl.

En bra jurist måste, utöver juridiskt kunnande och en professionell hållning till juridiken, kunna sätta sig in i just den unika situation som du som klient befinner dig i och våga tänka i nya banor för att hitta alternativa lösningar på ett problem. Byrån eftersträvar långsiktiga relationer med alla klienter.