Brottmål

En del av byråns arbete går ut på att förebygga tvister genom att i nära samarbete med klienterna upprätta avtal och andra viktiga handlingar. Det är dock inte möjligt att helt undvika att en tvist uppkommer och då står byrån beredda att rycka in och hjälpa dig och detta gäller givetvis även situationer där byrån inte har varit med från början.
Torbjörn tycker att det är roligt med processer och gillar den dynamik och den nerv som en domstolsförhandling innebär. Men han vet samtidigt att det är ett nöje som han inte delar med den som är drabbad, dvs. dig eller ditt företag. Byrån undersöker därför om det finns förutsättningar för att genom förhandling och förlikning med din motpart hitta en lösning. Ibland går det att lösa även relativt komplicerade tvister genom samtal där byrån är involverade.

Om detta inte är möjligt blir domstolsprocessen nödvändig och byrån agerar då som ombud för dig eller ditt företag. Strävan finns att processen ska vara ekonomiskt motiverad och att den ska bli så effektiv som möjligt genom att fokusera på kärnfrågorna. Juridiken är viktig i processen men också taktik, initiativ och förhandlingsteknik.

Ofta täcks den större delen av arvodet av rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring, byrån sköter kontakterna med försäkringsbolaget så att du bara behöver betala självrisken. I vissa fall kan det i stället bli aktuellt med rättshjälp och även då ordnar byrån med ansökan.