Affärsjuridik

Alla företag som bedriver verksamhet kommer så gott som dagligen i kontakt med affärsjuridiken. Det kan gälla ett avtal som ska upprättas, frågor om tolkningen av ett avtal och dess giltighet, ett tillstånd som ska sökas eller en anställd som ska sägas upp. Då är det viktigt att det blir rätt från början. 

Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra klienter vilket är viktigt eftersom vi då kan lära känna företaget och dess kultur vilket ger oss bästa förutsättningar för att även ta hänsyn till affärsmässiga aspekter vid den juridiska rådgivningen. Om ni är flera delägare är det viktigt att ni upprättar kompanjonsavtal eller aktieägaravtal med tillhörande eventuella äktenskapsförord och testamenten och det hjälper vi ofta till med.

Marell Jurister ser till att avtal och andra dokument utformas på ett sätt så att avsikten uppnås med hänsyn till de juridiska förutsättningarna men också, vilket många gånger kan vara nog så viktigt, med hänsyn till de kommersiella aspekterna. Vi hanterar de flesta typer av avtal som t.ex. köpeavtal, distributionsavtal, samarbetsavtal, agent- och återförsäljaravtal, konsultavtal, licensavtal samt finansieringsavtal. Det kan också handla om frågor kring upphandling, konkurrens, marknadsföring, produktansvar, säkerhets-överlåtelser, obestånd, försäkring och skadestånd.

Trots att man har upprättat ett bra avtal uppstår ibland tvist om avtalet och vi biträder då dig för att lösa tvisten på ett så bra sätt som möjligt för ditt företag.