Juridisk kompetens

Vi tror att man ska arbeta med det man tycker är roligt och har fallenhet för, då blir arbetet effektivt. Ägna dig därför åt det som du är bra på och låt sedan oss ta hand om det juridiska för det tycker vi är roligt och passar oss. Vi erbjuder kompetens inom de områden som fastighetsägare och företag har behov av och vi utför uppdrag som målsägandebiträde för personer som har blivit utsatta för brott.

Fastighetsrätt innefattar bl.a. rådgivning och tvistelösning vid fel i fastighet och vid fel i utförda entreprenader och inom familjerätt upprättar vi dokument som äktenskapsförord, samboavtal och testamenten samt förrättar bodelning.

Affärsjuridik innefattar bl.a. avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, krediträtt, sakrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, marknadsrätt, immaterialrätt, arbetsrätt, företagsöverlåtelser, generationsskiften och entreprenadavtal.

När det gäller tvister undersöker vi i första hand om det finns utrymme för en lösning genom samtal med motparten. Om detta inte är möjligt hamnar tvisten i domstol och vi agerar då som ombud för dig och tillvaratar dina intressen på bästa sätt.

Våra jurister har alltid universitetsexamen i juridik (jur. kand.) vilket innebär att du kan förlita dig på att vår rådgivning och vårt arbete grundar sig på rätt kompetens och håller den höga kvalitet som du förväntar dig av en jurist.

Läs mer om de olika kompetensområdena genom att klicka i vänsterspalten.