Juridisk kompetens

Marell Jurister anser att man ska arbeta med det man tycker är roligt och har fallenhet för, då blir arbetet effektivt. Ägna dig därför åt det som du är bra på och låt sedan byrån ta hand om det juridiska. Byrån erbjuder kompetens inom de områden som fastighetsägare och företag har behov av och Torbjörn utför uppdrag som målsägandebiträde för personer som har blivit utsatta för brott.

Fastighetsrätt innefattar bl.a. rådgivning och tvistelösning vid fel i fastighet och vid fel i utförda entreprenader och inom familjerätt upprättar byrån dokument som äktenskapsförord, samboavtal och testamenten samt förrättar bodelning.

Affärsjuridik innefattar bl.a. avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, krediträtt, sakrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, marknadsrätt, immaterialrätt, arbetsrätt, företagsöverlåtelser, generationsskiften och entreprenadavtal.

När det gäller tvister undersöks i första hand om det finns utrymme för en lösning genom samtal med motparten. Om detta inte är möjligt hamnar tvisten i domstol och byrån agerar då som ombud för dig och tillvaratar dina intressen på bästa sätt.

Torbjörn har universitetsexamen i juridik (jur. kand.) vilket innebär att du kan förlita dig på att rådgivningen och arbetet grundar sig på rätt kompetens och håller den höga kvalitet som du förväntar dig av en jurist.

Läs mer om de olika kompetensområdena genom att klicka i vänsterspalten.