Marell advokatbyrå står på din sida!

Marell Advokatbyrå drivs av advokat Torbjörn Marell som grundade byrån som en juristbyrå 2010. Torbjörn har bred juridisk kompetens med inriktning på fastighetsrätt och fel i utförda entreprenader och har flerårig erfarenhet av tvister inom dessa områden men också inom affärsjuridik och familjerätt. Torbjörn förordnas också löpande av Örebro tingsrätt som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och god man.

I dagsläget är det Torbjörn som utför de flesta uppdragen men vid behov samverkar byrån med andra jurister, advokater eller experter och målsättningen är att så småningom rekrytera ytterligare jurister med särskild kompetens inom de respektive rättsområden som byrån verkar. 

Filosofin är att det ska vara lika enkelt och naturligt att ringa till byrån som att ringa till rörmokaren när ett problem dykt upp. Ofta saknar man ett juridiskt bollplank, både som privatperson och företagare.

Byrån hjälper privatpersoner med fastighetsrätt och familjerätt och företag med affärsjuridik. Därigenom kan juridisk rådgivning erbjudas inom de tre viktigaste områdena för en företagare, nämligen hemmet, familjen och företaget. Byrån ger råd och agerar som ombud vid de flesta typer av tvister. Oftast handlar det om tvister som rör fel i fastighet, t.ex. dolda fel, fel i utförda entreprenader, t.ex. renovering av badrum, och tvister inom affärsjuridik. Som företagare är det viktigt att se över kompanjonsavtal och försäkringsskydd och diskutera eventuellt äktenskapsförord och testamente för att mildra effekterna om en katastrof skulle inträffa.