Tvistelösning

En del av Marell Juristers arbete går ut på att förebygga tvister genom att i nära samarbete med våra klienter upprätta avtal och andra viktiga handlingar. Det är dock inte möjligt att helt undvika att en tvist uppkommer och då står vi beredda att rycka in och hjälpa dig och detta gäller givetvis även situationer där vi inte har varit med från början.

Vi tycker att det är roligt med processer och vi gillar den dynamik och den nerv som en domstolsförhandling innebär. Men vi vet samtidigt att det är ett nöje som vi inte delar med den som är drabbad, dvs. dig eller ditt företag. Vi undersöker därför om det finns förutsättningar för att genom förhandling och förlikning med din motpart hitta en lösning. Av erfarenhet vet vi att det ibland går att lösa även relativt komplicerade tvister genom samtal där vi är involverade.

Om detta inte är möjligt blir domstolsprocessen nödvändig och vi agerar då som ombud för dig eller ditt företag. Vi eftersträvar att processen ska vara ekonomiskt motiverad och anstränger oss för att den ska bli så effektiv som möjligt genom att fokusera på kärnfrågorna. Juridiken är viktig i processen men också taktik, initiativ och förhandlingsteknik.

Ofta täcks den större delen av vårt arvode av rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring, vi sköter kontakterna med försäkringsbolaget så att du bara behöver betala självrisken. I vissa fall kan det i stället bli aktuellt med rättshjälp och även då ordnar vi med ansökan.